El nostre ideari

L’Escola Grèvol és una escola catalana arrelada al Poblenou i amb voluntat de projecció europea i universal.

Cerca l’educació integral dels alumnes en el camp científic, artístic, tecnològic, humanístic i físic mitjançant un ensenyament divers i personalitzat.

Promou els valors fonamentals de l’humanisme cristià respectant el pluralisme individual, familiar, històric, cultural i religiós.

Fomenta l’autoestima de l’alumne i la seva llibertat en un clima de responsabilitat, iniciativa i de respecte mutu.

Una escola que educa en els valors del cooperativisme, la solidaritat, l’ecologisme, el treball en equip, la satisfacció del treball ben fet i l’esforç per progressar i ser feliç.