Innovació pedagògica

Gràcies al coneixement que actualment es té sobre els processos d’aprenentatge, disposem ja de certeses que inevitablement ens condueixen a replantejar seriosament l’educació.

Un document de referència en aquest sentit és la guia “La naturalesa de l’aprenentatge. Utilitzar la recerca per inspirar la pràctica” editada el 2012 en el marc del projecte d’entorns d’aprenentatge innovadors de la OCDE.

En aquest context, a la nostra escola, des del curs passat s’han començat a traçar les bases d’un procés d’innovació pedagògica promogut pel propi claustre de mestres i recolzat i potenciat des de tots els estaments del centre.

L’objectiu final és concretar a la nostra escola activitats i entorns d’aprenentatge innovadors.

Aquest procés s’està desenvolupant en les següents línies:

Recerca d’innovació

S’analitzen la diversitat d’experiències innovadores que actualment s’estan duent a terme en escoles catalanes i l’equip directiu valora les possibles concrecions a l’escola.

Formació

Formació conjunta de claustre centrada en l’aplicació d’entorns d’aprenentatge innovadors.

Departaments

Els departaments de l’escola formats per mestres d’una mateixa àrea de coneixement valoren i avaluen les matèries als diferents cursos i ideen propostes de millora concretes per a aplicar a l’aula.

Espais de debat

Espais de reflexió i debat entre mestres de diferents etapes sobre aspectes pedagògics de centre per tal de consensuar-ne el posicionament.