Tot seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona, compartim amb vosaltres el Pla d’organització de la nostra escola.

El present document respon a la necessitat de planificar i organitzar l’obertura del centre degut a l’estat d’emergència declarat al país a causa de la pandèmia causada pel virus COVID-19.

Aquest document comprèn els procediments a seguir amb totes les mesures de protecció i prevenció sanitàries i organitzatives per tal de garantir la salut de totes les persones que puguin venir a l’escola (personal del centre, famílies i alumnat). També detalla l’organització i la gestió dels grups i de l’alumnat un cop aquest ha accedit a l’escola.

Document en PDF: Pla d’organització de l’Escola Grèvol

Més informació: escolagrevol@escolagrevol.com