Serveis al servei de les famílies

L’oferta educativa de l’Escola Grèvol es complementa amb una sèrie de serveis que ajuden als alumnes i a les seves famílies a gaudir més encara del centre.

Serveis com el menjador, amb cuina pròpia i menús adaptats a totes les necessitats.

L’acollida matinal, per tal que les famílies que ho necessitin puguin deixar als nens i nenes abans de l’horari escolar.

La biblioteca, oberta a alumnes i famílies a les tardes.

La piscina, dins l’horari escolar per als alumnes d’Educació Infantil o les activitats extraescolars, que segueixen l’ideari de l’escola i són organitzades conjuntament amb l’AMPA.

Els casals d’estiu, ofertats per als nens que comencen P3 el proper any a l’escola i fins l’ESO.

A banda d’aquests serveis, l’escola posa a l’abast de les famílies tota la informació necessària per a la sol·licitud de beques públiques (menjador i estudi), així com oferta ajuts econòmics propis per als socis de cooperativa.

Tot junt, fa del Grèvol un espai acollidor i de complement a les famílies més enllà de la docència.