Acollida matinal

L’escola ofereix des de les 7:45 h del matí i fins a l’inici de la jornada escolar el servei d’acollida en el qual els nens i les nenes són en un espai multifuncional on poden estudiar, realitzar activitats lúdiques…

En aquest espai, els mestres acompanyen els nens i nenes de manera personalitzada segons les seves necessitats.

Entenem que és una hora de transició casa-escola i que sent primera hora del matí cada infant té les seves rutines familiars.

Així doncs, intentem adaptar la dinàmica de l’acollida als hàbits de casa (si l’infant necessita esmorzar, descansar, xerrar, jugar o treballar).

S’ofereixen diferents activitats per tal que cada nen i nena se senti còmode en un espai de calma i tranquil·litat.

Quan és l’hora d’anar a classe, els mestres acompanyen els alumnes a les seves respectives aules.