A banda de les beques de menjador atorgats i gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, l’Escola Grèvol ha posat en marxa al curs 2015-16 un nou ajut econòmic per als socis de la cooperativa que més ho puguin necessitar i que s’afegeix als ajuts que des de fa anys també es donen a les famílies nombroses de l’escola.

Ajuts econòmics sotmesos al nivell d’ingressos de la unitat familiar

Davant de la situació de crisi i dificultats econòmiques que els darrers anys hem anat veient i vivint de forma propera, el mes de maig del 2015, el Consell Rector de l’escola va decidir prendre mesures que puguessin ajudar aquelles famílies a les quals el fer front a l’escolaritat dels seus fills, els suposés una dificultat.

Per aquest motiu el Consell Rector va acordar crear una dotació econòmica en la partida pressupostària del curs 2015-16, per a beques d’alumnes de l’escola.

Aquest fons, inicialment dotat amb 10.000 euros, va ser ratificat el mes de juny pel mateix Consell Rector primer i posteriorment pel Consell Escolar.

Les bases per accedir a l’ajut econòmic, inspirades en els criteris del mateix Departament de Benestar Social i Família, pretenen donar suport a totes aquelles famílies de la cooperativa que ho necessitin, en un intent de crear eines que donin més sentit a la paraula cooperar.

Ajudar a aquell que ho pot necessitar, i més en moments de crisi, creiem és un deure que tenim tots els socis de la nostra cooperativa.

Ajuts a famílies nombroses

A l’Escola Grèvol ajudem a les famílies nombroses. De manera que les famílies sòcies de la cooperativa que tenen tres fills escolaritzats al centre tenen un descompte del 50% a les despeses d’escolarització i serveis associats (menjador, casals) del fill o filla més gran escolaritzat al centre.

I en el cas de tenir-ne quatre fills escolaritzats al centre el descompte és, del 100% pel més gran, i del 50% del segon fill més gran.