Biblioteca oberta

L’escola disposa d’una gran biblioteca des del curs 2011-2012.

Actualment, més enllà de l’ús que se’n fa en horari lectiu, dins del qual els alumnes hi van a treballar d’una manera regular, l’escola obre les portes de la biblioteca els dimarts i els dijous a la tarda de 17:15 a 18:15 h.

En aquest horari, els nens i les nenes de l’escola, acompanyats per algun adult, segons el curs, hi poden accedir per treballar, estudiar, llegir i sobretot per endur-se llibres dins del servei de préstec.

La biblioteca ofereix diferents activitats i dinàmiques al llarg del curs.

La biblioteca és un projecte pedagògic que dóna resposta als interessos i necessitats d’informació i ofereix alternatives per a la formació de la comunitat educativa (alumnes, pares i mestres).

És un espai potenciador del coneixement i l’aprenentatge on es promou el gust per la lectura i la passió pels llibres, tot oferint una eina paral·lela a l’aprenentatge.

El nostre propòsit és facilitar als usuaris l’accés a la riquesa del món a través de la diversitat de la paraula, la mirada i l’escolta.

Considerem la biblioteca de la nostra escola com un espai:

  • De permanent construcció i generació de noves idees i projectes.
  • D’informació vivencial, documental i conceptual.
  • Amb esperit dinamitzador dels diferents usos i formes del llenguatge.
  • Amb recursos per a l’aprenentatge.
  • De trobada per a la comunitat.
  • De trobada entre l’escola i la comunitat.