AINHOA MORAN · Mare amb 3 fills a l’escola

“L’Escola Grèvol és un espai on els nostres fills i filles aprenen, es formen com a persones, desenvolupen les seves capacitats i són feliços.

I on les famílies hi podem participar i involucrar-nos tant com desitjem, doncs aquí es dóna molta importància al binomi família-escola. El fet de ser-ne una cooperativa mitxa de mestres i pares encara dóna més pes a aquest aspecte.

Un centre format per grans professionals que escolten a les famílies, amb esperit i ganes de millorar cada dia, i de fer créixer la seva passió: l’educació.”